Đoạn trích là gì

Đoạn trích là văn bản tùy chọn được liên kết với Bài đăng. Hầu hết thời gian, nó được sử dụng làm phần tóm tắt bài đăng .

Metabox trích dẫn WordPress
Metabox trích đoạn WordPress

Không tìm thấy hộp chỉnh sửa Đoạn trích? Kiểm tra Tùy chọn màn hình bài đăng của bạn .

Về Chủ đề bạn đang sử dụng trên trang web của mình, Đoạn trích có thể được hiển thị trên các trang khác nhau (kết quả tìm kiếm, kho lưu trữ, v.v.).

Nếu Đoạn trích trống, WordPress sẽ tự động tạo đoạn trích bằng 55 từ đầu tiên của bài đăng.

Cách hiển thị đoạn trích trên trang bài viết

  1. Đi tới Cài đặt > Đọc .
  2. Cuộn tới Đối với mỗi bài viết trong nguồn cấp dữ liệu, hãy hiển thị .
  3. Chọn Tóm tắt .

Leave a Reply

Liên hệ ngay với chúng tôi!