Màn hình Quản trị cung cấp quyền truy cập vào các tính năng kiểm soát quá trình cài đặt WordPress của bạn.

Bố cục chung

Mỗi Màn hình Quản trị được trình bày theo các phần, thanh công cụ (và tiêu đề), điều hướng chính, khu vực làm việc và chân trang.


Màn hình quản trị

Thanh công cụ có liên kết đến các chức năng quản trị khác nhau và được hiển thị ở đầu mỗi Màn hình quản trị. Nhiều mục trên Thanh công cụ mở rộng (bay ra) khi di chuột qua để hiển thị thêm thông tin.

Menu Điều hướng Chính nêu chi tiết từng chức năng quản trị mà bạn có thể thực hiện. Ở cuối phần đó là nút Thu gọn menu để thu nhỏ menu thành một tập hợp các biểu tượng hoặc mở rộng để liệt kê chúng theo chức năng chính. Trong mỗi chức năng chính, chẳng hạn như Bài đăng, menu phụ sẽ mở rộng (bay ra) khi được di chuột qua và mở rộng hoàn toàn nếu một mục được nhấp vào.

Trong khu vực làm việc , thông tin cụ thể liên quan đến một lựa chọn điều hướng cụ thể, chẳng hạn như thêm bài đăng mới, sẽ được trình bày và thu thập.

Phần chân trang , ở cuối mỗi Màn hình quản trị có màu sáng, là các liên kết đến WordPress , cảm ơn bạn đã sử dụng nó và phiên bản WordPress bạn đã cài đặt sẽ được hiển thị.

Leave a Reply

Liên hệ ngay với chúng tôi!