Một số mã ngắn WooC Commerce yêu cầu ID danh mục để hiển thị danh sách các danh mục. Thông tin thêm tại  Shortcodes đi kèm với WooC Commerce . Để tìm ID danh mục sản phẩm:

  1. Vào :  Sản phẩm > Danh mục.
  2. Di chuột qua tên danh mục.
  3. Chọn danh mục  hoặc  Chỉnh sửa .
  4. Tìm URL trang. Ví dụ: Phần tag_ID=6262   ID của danh mục.

Leave a Reply

Liên hệ ngay với chúng tôi!